Statewide Affiliated Golf Clubs

                                       Kauai Golf Club (Kauai)
                                       Puka Da Koolah  (Kauai)
                                                    Hilo Golf Club (Big Island)
                                       Maui Men's Hawaiian Golf Club (Maui)
                                       Puka Da Sky ( Northern, CA)    
                                       West Hawaii Men's Golf Club  ( Kona)
                                       Pit Bulls / Olomana  (Oahu)                
                                       Hawaii Golfers of Orange County (Southern, CA)
                                       Oahu Golf Club (Oahu)
Comments